Vad jag finner vid sjö och å
search
  • Vad jag finner vid sjö och å
  • Vad jag finner vid sjö och å
  • Vad jag finner vid sjö och å

Vad jag finner vid sjö och å

Våra sjöar och vattendrag myllrar av liv, särskilt på som-maren. Att vandra längs en strand kan vara en spännande naturupplevelse. Tänk bara på alla fåglar, grodor, trollsländor och andra småkryp som dras till vattnet. Men även under ytan finns en fascinerande och hemlighetsfull värld. Allt du behöver för att få en inblick i den är ett durkslag och en plastburk.

Antal sidor: 120Antal sidor: 120

ISBN: 978-91-518-5178-5
Språk: Svenska
Utgiven: 2009

 

VAD JAG FINNER I SJÖ OCH Å presenterar 350 av våra vanligaste arter som lever i och nära sötvatten; deras känne-tecken, levnadssätt, fortplantning och utbredning. De tydliga och levande teckningarna gör att även nybörjare lätt kan skilja olika arter från varandra. Här finns insekter, spindlar och kvalster, muss-lor och snäckor, grod- och kräldjur, kräftd-jur, maskar och iglar. (Fiskarna presenteras i Våra fiskar.)

 
VAD JAG FINNER I SJÖ OCH Å ingår i fälthandboksserien Vår natur och är skriven av den danska zoologen Nikolaj Scharff. För den svenska översättningen och bearbetningen svarar insektskännaren Håkan Elmquist, som medverkat i flera av seriens böcker: Våra fjärilar, Våra insekter, Vad jag finner i skogen och Vad jag finner på havsstranden. 

 

Förord

De nordiska sjöarna och vattendragen myllrar av liv och att vandra längs en strand är alltid en stor naturupplevelse. Tänk bara på fågellivet, grodorna, trollsländorna, fjärilarna, myggen och alla andra djur, som lockas till det livgivande vattnet. Både med och utan kikare finns det mycket att se och uppleva. Men det finns så mycket mer. Under ytan rymmer sötvattnet en fascinerande och hemlighetsfull värld. Allt du behöver för att få en inblick i den är en håv eller ett durkslag och en stor plastburk eller hink. Den här boken vänder sig till alla som vill utforska våra sötvatten och som vill kunna namnge de många fantastiska smådjur man kan stöta på här. 

Den danska upplagan av Vad jag finner i sjö och å utgavs första gången 1955 med text av Georg Mandahl-Barth och illustrationer av Henning Anthon. Den hade varit utgången sedan flera år och då en ny upplaga blev aktuell var det uppenbart att en genomgripande bearbetning av texten var nödvändig. I stället för att uppdatera Mandahl-Barths ursprungliga text har jag valt att skriva en ny med tyngdpunkt mer på artkännetecken och utbredningar. Bilderna är desamma med tillskott av ett fåtal arter från andra böcker illustrerade av Henning Anthon och några nya teckningar av Birgitte Rubaek. Jag vill tacka Jan Pedersen för genomgång av avsnittet om skalbaggar och Zoologisk Museums specialister i entomologi för råd och vägledning i övrigt. 

//Nikolaj Scharff 

Förord till den svenska upplagan 

Vad jag finner i sjö och å av Georg Mandahl-Barth har på svenska utkommit i nio upplagor, den första 1956. Detta är en helt nyskriven bok; endast titeln och teckningarna är desamma som i tidigare upplagor.

Vid den svenska bearbetningen har jag använt aktuella fackböcker och ArtPortalen främst när det gäller svenska namn och utbredningsuppgifter. jag har också kontaktat ett antal svenska specialister för kompletterande uppgifter och i namnsättningsfrågor. I några fall har vi nykonstruerat namn, annars anges det svenska familje- eller släktnamnet om svenskt artnamn saknas.

Ett stort tack till Ulf Bjelke, Uppsala, Bo Gullefors, Hudiksvall, Håkan Gustafson, Eskilstuna, Pär-Erik Lingdell, Skinnskatteberg och Stefan Lund-berg, Stockholm. 

//Håkan Elmquist