Flugbindning på mitt sätt
search
  • Flugbindning på mitt sätt
  • Flugbindning på mitt sätt
  • Flugbindning på mitt sätt

Flugbindning på mitt sätt

När jag började binda flugor, tyckte jag att största problemet var att veta vilka flugor jag egentligen behövde. De flugbindningsböcker jag fann då gav ingen vägledning för en nybörjare. De visade bara hur flugorna skulle se ut. Eftersom det inte fanns någon som helst upplysning om vilka tillfällen flugorna var ämnade för och ej heller vad de skulle imitera, band en massa flugor helt i onödan. 

Flugbindning på mitt sätt går inte att få tag på i den vanliga bokhandeln.


Antal Sidor: 224

ISBN: 91-7970-747-5

Språk Svenska

 

Förord 

Redan första gången jag träffade Lennart förstod jag, att han var ett alldeles unikt ämne för flugfiske. Med den iver och det intresse han visade, kunde det bara gå en väg. Men vad jag inte så hade klart för mig var hans stora envishet. Hans talang som flugbindare utvecklades i en takt som inte är möjlig, om man inte har anlagen redan från födseln. På några få år blev han en bindare som till och med sådana storheter som Poul Jorgensen och P T Jakobsen blev imponerade av. 
Allt var frid och fröjd så länge han sysslade med flugbindning som amatör. Men han krånglade till min och andra fiskebröders tillvaro betydligt, när han gick över till att bli proffs. Då visade sig hans flugaskar lika tomma på flugor som våra egna. De gyllene tiderna var förbi, för vår del, och vi fick finna oss i vårt öde — att binda våra egna flugor efter hand som vi behövde dem. Men man vänjer sig ju vid allt. Som proffs har Lennart utvecklats till att bli en av världens bästa flugbindare, om inte rent av den bäste. Hans ena-stående blick för stil och proportion gör hans flugor helt unika. Men man blir inte en bra flugbindare enbart genom att binda. Man måste också fiska mycket med sina skapelser, ha stor materialkännedom och vara väl bevandrad i entomologi, inte minst för att kunna utveckla och binda en imitation som inte bara liknar insekten utan även uppför sig naturligt, ger rätt avtryck och har rätt silhuett. Dessutom skall den hålla för mer än ett par fiskar. 
Vi har lagt ner åtskilliga dagar och somrar på att testa nya kreationer, och om vi någon gång blivit fisklösa, har detta inte berott på flugan utan mera på att vi valt fel plats och fel tidpunkt för testet. Sådant tar ett helt flugfiskarliv att lära, och ändå blir man aldrig fullärd. 
Lennart är dessutom en mycket duktig pedagog, som gärna delar med sig av sina stora kunskaper i flugbindning, inte bara på kurser utan även som nu i den bok du håller i handen, en bok som jag utan tvekan menar vara den bästa som någonsin skrivits i ämnet. Jag har haft förmånen att se den växa fram och Lennarts oro i början, att inte ha förmå-gan att skriva om detta komplicerade ämne på ett begripligt sätt, har visat sig helt obefogad. Samtidigt som Lennart utvecklades som flugfiskare och flugbindare, har hans talang som fotograf vuxit. Idag är han en av de mest kompetenta flugfiskefotograferna. 
Slutligen har Lennart ännu en mycket värdefull egenskap. Han har fömågan att i nästan alla situationer se med humor och optimism på tillvaron, en egenskap som varit ovärderlig under alla våra fisketurer. I när och fjärran, i ur och skur, har han varit den som hållit humöret uppe. 

 

Kenneth Boström 

Antal Sidor: 224

ISBN: 91-7970-747-5

Antal Sidor: 224

ISBN: 91-7970-747-5

Antal Sidor: 224

ISBN: 91-7970-747-5

Lennart Bergqvist